Egy üzleti tárgyalás sikere nagy mértékben függ a tolmács magas szakmai színvonalától, figyelmétől és a tolmácsolás pontosságától. Èn ezeket a szakmai értékeket képviselem.

Az UnD Lingua szolgáltatásai közé nemcsak a szimultán- és konszekutív- hanem a konferenciatolmácsolás is tartozik. Okleveles felesketett jogi tolmácsként a gazdasági életben, tárgyalásokon, konferenciákon, ügyészségeken és bíróságoknál valamint közigazgatási szerveknél és rendőrségi kihallgatásokon magas szakmai színvonalon dolgozom.

A jogi nyelvhasználat és az igaszságügy területén történő képzésemre alapozva az UnD Lingua szolgáltatásai közé tartozik a közigazgatási szerveknél nyújtott hivatalos jogi német-magyar szaktolmácsolás is.

A tolmácsolást a szakmai terület, az igénybe vett idő, és a tolmácsolás módja szerint számolom el. Esetleges utazási költséget külön számlázok. Kérésre az igényeknek megfelelő költségmentes árajánlatot szívesen teszek.