A fordításon túl az UnD Lingua szolgáltatásai közé tartozik a korrektúraolvasás és a lektorálás is. A célnyelvre lefordított szöveget nyelvtanilag és helyesírásilag korrigálom. Kívánságra stilisztikailag és nyelvileg is átdolgozom a szöveget anélkül, hogy az elvesztené az eredetiségét.

Nemcsak a német nyelvről magyarra illetve magyar nyelvről németre lefordított, hanem az eredeti szövegeket is korrektúrálom illetve lektorálom, így például reklámszövegeket, cégek megjelenítését segítő prezentációkat, brossúrákat, internetes oldalakat, prospektusokat, üzleti beszámolókat és minden egyéb más szöveget.

A korrektúraolvasás és a lektorálás árát nem a szavak illetve sorok száma szabja meg, hanem a munkaidő, melyet félórás egységben számolok el.